Штампа

Набавке на које се закон не примењује 2023 позиви и обавештења

Уградња дуплих команди za обуку возача Ц категорије за возило Mercedes Benz Atego 1224-L (2008 годиште)

18.10.2023. године

-Позив за подношење понуда

 

 

Превоз ученика на сајам књига 26.10.2023.

12.10.2023. године

Набавка, првоз ученика на сајам књига
-Позив за подношење понуда

 18.10.2023. године

Набавка, првоз ученика на сајам књига

-Обавештење о најповољнијем понуђачу

Фотографисање и осигурање ученика 2023/2024

 14.09.2023.године

На основу одлуке Савета родитеља донешене дана 14.09.2023. године,

Позивамо све заинтересоване да поднесу понуде:

* за  фотографисање свих манифестација у школи и израду таблоа.

* за осигурање ученика.

Понуде доставити школи до петка 22.09.2023. године у 13:00 часова.

27.09.2023.године

-фотографисање свих манифестација у школи и израдa таблоа

 Обавештење о најповољнијем понуђачу

-осигурање ученика

 Обавештење о најповољнијем понуђачу

 

Постављање и повезивање громобрана, израда пројектне докуентације и стручног налаза о прегледу и испитивању громобранске инсталације

25.07.2023. године
Набавка, постављање и повезивање громобрана, израда пројектне докуентације и стручног налаза о прегледу и испитивању громобранске инсталације

-Позив за подношење понуда

28.07.2023. године

Појашњење позива за Набавку за постављење и повезиве громобрана по израђеном пројекту.
На основу захтева за појашњењем обрасца бр.3, упућеном школи телефонским путем од стране једног понуђача , обавештавамо Вас да у обрасцу 3, цене треба исказати са пдв-ом односно укупном ценом за плаћање.

 07.08.2023. године
Набавка, постављање и повезивање громобрана, израда пројектне докуентације и стручног налаза о прегледу и испитивању громобранске инсталације
-Обавештење о најповољнијем понуђачу 

 

Материјал за одржавање возила

06.06.2023. године

Материјал за одржавање возила:
-Позив за подношење понуда

13.06.2023. године
Материјал за одржавање возила:
-Обавештење о најповољнијем понуђачу

 

 

Још чланака...