Штампа

Набавке на које се закон не примењује 2024 позиви и обавештења

1. Пружање консултантских услуга у области јавних набавки

09.01.2024. године

Позив за подношење понуда

12.01.2024. године

Одлука

2. Канцеларисјки материјал

24.01.2024. године

Позив за подношење понуда

Одлука

 3. Мерење емисије загађујућих материја

24.01.2024. године

Позив за подношење понуда

Одлука

 4. Осигурање запослених

29.01.2024. године

Позив за подношење понуда

Одлука

 5. Храна и пиће

01.02.2024.

Позив за подношење понуда

06.02.2024. године

Позив за подношење понуда docx

Oдлука

 6. Средства за хигијену

30.01.2024. године

Позив за подношење понуда docx

Одлука 

 7. Водоводни материјал

01.02.2024.

Позив за подношење понуда 

05.02.2024.

Обавештење и позив за подношење понуда docx

 Одлука

8. Електроинсталациони материјал

02.02.2024. године

Позив за подношење понуда 

Одлука

9. Браварски материјал

08.02.2024.

Позив за подношење понуда

 Одлука

10. Молерско фасадерски материјал

19.2.2024.

Позив за подношење понуда

Одлука

 11. Материјал за образовање- обрасци за средњу школу

 01.03.2024.

Позив за подношење понуда

Позив за подношење понуда

Одлука

 12. Превоз ученика- Сајам аутомобила

 04.03.2024.

Позив за подношење понуда

Одлука

13. Матурско вече

 20.03.2024.

Позив за подношење понуда

Одлука

 14. Дезинсекција и дератизација

 21.03.2024.

Позив за подношење понуда

Одлука

 15. Резервни делови за рачунаре и штампаче, тонери

 21.03.2024.

Позив за подношење понуда

Одлука

16.Контрола ПП апарата и испитивање хидранстке мреже 

 27.03.2024.

Позив за подношење понуда

Одлука

 17.Рачунарска опрема, штампачи,...

 28.03.2024.

Позив за подношење понуда

18.Регистрација возила- технички преглед

04.04.2024.

Позив за подношење понуда

19.Осигурање возила

04.04.2024.

Позив за подношење понуда

20.Репрезентација- услуге ресторана

14.05.2024.

Позив за подношење понуда

 21.Књиге за одличне

20.05.2024.

Позив за подношење понуда

 22.Алат за ЦНЦ глодалицу

 21.05.2024.

 Позив за подношење понуда

 23. Резервни делови , уље и антифриз за школска возила за обуку ученика

12.06.2024.

Позив за подношење понуда

 

 

Штампа

Набавке на које се закон не примењује 2023 позиви и обавештења

18.12.2023. године

Набавка- пружање услуга из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите

22.12.2023. године

Обавештење о најповољнијем понуђачу

 

Набавка- опрема за ибразовање (ЦНЦ глодалица)

30.11.2023. године
-Позив за подношење понуда

 -07.12.2023. 

-Обавештење о најповољнијем понуђачу

Уградња дуплих команди za обуку возача Ц категорије за возило Mercedes Benz Atego 1224-L (2008 годиште)

18.10.2023. године

-Позив за подношење понуда

23.10.2023. године

 -Обавештење о најповољнијем понуђачу

Превоз ученика на сајам књига 26.10.2023.

12.10.2023. године

Набавка, првоз ученика на сајам књига
-Позив за подношење понуда

 18.10.2023. године

Набавка, првоз ученика на сајам књига

-Обавештење о најповољнијем понуђачу

Фотографисање и осигурање ученика 2023/2024

 14.09.2023.године

На основу одлуке Савета родитеља донешене дана 14.09.2023. године,

Позивамо све заинтересоване да поднесу понуде:

* за  фотографисање свих манифестација у школи и израду таблоа.

* за осигурање ученика.

Понуде доставити школи до петка 22.09.2023. године у 13:00 часова.

27.09.2023.године

-фотографисање свих манифестација у школи и израдa таблоа

 Обавештење о најповољнијем понуђачу

-осигурање ученика

 Обавештење о најповољнијем понуђачу

 

Постављање и повезивање громобрана, израда пројектне докуентације и стручног налаза о прегледу и испитивању громобранске инсталације

25.07.2023. године
Набавка, постављање и повезивање громобрана, израда пројектне докуентације и стручног налаза о прегледу и испитивању громобранске инсталације

-Позив за подношење понуда

28.07.2023. године

Појашњење позива за Набавку за постављење и повезиве громобрана по израђеном пројекту.
На основу захтева за појашњењем обрасца бр.3, упућеном школи телефонским путем од стране једног понуђача , обавештавамо Вас да у обрасцу 3, цене треба исказати са пдв-ом односно укупном ценом за плаћање.

 07.08.2023. године
Набавка, постављање и повезивање громобрана, израда пројектне докуентације и стручног налаза о прегледу и испитивању громобранске инсталације
-Обавештење о најповољнијем понуђачу 

 

Материјал за одржавање возила

06.06.2023. године

Материјал за одржавање возила:
-Позив за подношење понуда

13.06.2023. године
Материјал за одржавање возила:
-Обавештење о најповољнијем понуђачу