Штампа

Обуке

Обуке које су реализоване у нашој школи:

  1. Специјалистичка обука сервисер персоналних рачунара
  2. Основна информатичка обука-ECDL
  3. Специјалистичка обука - Графички дизајн
  4. Специјалистичко информатичка обука WEB дизајн
  5. Основни курс енглеског језика
  6. Специјалистички курс енглеског језика
  7. Специјалистички курс AutoCAD
  8. Обука за завариваче
    ОБУКЕ КОЈЕ ШКОЛА МОЖЕ ДА РЕАЛИЗУЈЕ СУ:

1.

Аргонско заваривање

2.

CO-2 заваривање

3.

Обука за електролучно заваривање

4.

Уградња и одржавање инсталација водовода, грејања и одвода

5.

Монтажа клима уређаја

6.

Одржавање расхладних уређаја

7.

Уградња соларног грејања

8.

Обука страних језика

9.

Основна информатичка обука

10.

Обука за Веб дизајн

11.

Обука за графички дизајн

12.

Обука за сервисера персоналних рачунара

13.

Обука програмских пакета( AutoCAD,Solid Works,Pro engineer,Pro Desktop Pro)

14.

Обука за руковање ЦНЦ машина -глодалице

15.

Обука за инсталацију оперативних система на рачунару

16.

Обука за одржавање мотора и моторних возила

17.

Обука за сервисирање уређаја у домаћинству

18.

Обука радника за коришћење опреме и средстава заштите на раду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНОВНИК ОБУКА