Штампа

Наставни планови и програми и планови и програми наставе и учења за школску 2022/2023. годину

Школска 2022/2023. година

Табела образовних профила по разредима са бројевима просветних гласника:

https://docs.google.com/document/d/1E2e2kBPTZP-rf8nxI2VBcPr9ZRz6f9Io/edit?usp=sharing&ouid=101434750298029114290&rtpof=true&sd=true

Табела образовних профила са табелама општеобразовних и стручних предмета

и линковима ка просветним гласницима:

https://drive.google.com/file/d/1_QTRbZ-8oXfjHpDBeZStDwiKtU1fnnn1/view?usp=sharing

Важеће просветне гласнике можете пронаћи на следећем линку:

https://drive.google.com/drive/folders/1vmYzxX5dMrYRXWh31nvZhtoUY-Hz9dQI?usp=sharing