Штампа

Наставни планови и програми и планови и програми наставе и учења за школску 2023/2024. годину

Школска 2023/2024. година

Табела образовних профила по разредима са бројевима просветних гласника:

https://docs.google.com/document/d/1qEzgZADGkhcPjrywBozGnbgkNeE7agpz/edit?usp=drive_link&ouid=101434750298029114290&rtpof=true&sd=true

Табела образовних профила са табелама општеобразовних и стручних предмета

и линковима ка просветним гласницима:

 

Важеће просветне гласнике можете пронаћи на следећем линку:

https://drive.google.com/drive/folders/1vmYzxX5dMrYRXWh31nvZhtoUY-Hz9dQI?usp=sharing

Још чланака...