Штампа

ОГЛЕДНИ ЧАС-МУЛТИМЕДИЈА

У петак 03.04.2015.године у времену од 10:50 до 11:35 (1 школски час), Братислав Илић професор електротехничке групе предмета одржаће ОГЛЕДНИ ЧАС за ученике одељења III-6 занимања електротехничар мултимедија . За место одржавања предвиђен је рачунарски кабинет 11 у ТШ "Раде Металац". Асистент у реализацији часа биће Тамара Рајковић, ученица овог oдељења.
1.jpg

Штампа

Огледни час - МОБИЛНО УЧЕЊЕ И УПОТРЕБА БЕСПЛАТНИХ АПЛИКАЦИЈА

Дана 20.11.2014. године одржан је огледни час на тему- Мобилно учење и употреба бесплатних апликација за мобилне телефоне.

Реализатор огледног часа је Арсић Игор а асистент у реализацији Данковић Данко.

Arsic Igor

На овом огледном часу приказана је употреба мобилних телефона у сврху учења. Ученици су мобилне телефоне користили у сврху комуникације, претраге на интернету и употребе бесплатних апликација за израду веб страна.


 

Штампа

САОБРАЋАЈ

Штампа

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Електротехничар рачунара
Питања из изборног предмета:
-Математика
-Рачунари
-Електрична мерења и Мерења у електроници
-Електроника I и II
-Програмирање
-Основе аутоматског управљања
-Рачунарске мреже и комникације

 Теме за практичан рад:
-Рачунари
-Програмирање
-Основе аутоматског управљања
-Рачунарске мреже и комуникације

 

Електротехничар мултимедија
Питања из изборног предмета:
-Математика
-Основе аудиотехнике
-Основе видеотехнике
-Производња мултимедијалног садржаја
-Примењена аудио/видео техника
-Софтверски мултимедијални алати

 Теме за практичан рад:
-Освове судиотехнике
-Основе видеотехнике
-Производња мултимедијалног садржаја
-Примењена аудио/видео техника
-Софтверски мултимедијални алати

 

Електротехничар енергетике
Питања из изборног предмета:
-Математика
-Електрична мерења и Мерења у енергетици
-Електроника у енергетици
-Електричне инсталације и осветљење
-Електричне мреже
-Електрична постројења
-Електричне машине
-Основе аутоматског управљања

 

Теме за практичан рад:
-Електричне инсталације и осветљење
-Пројектовање електричних инсталација и осветљењ
-Електричне мреже
-Електрична постројења
-Електричне машине
-Основе аутоматског управљања
-Обновљиви извори енергије

 

Eлектромеханичар за
термичке и расхладне уређаје
Теме и питања за завршни испит