Штампа

Техничар мехатронике

У ченици ће кроз овај образовни профил стећи знања ивештине из машинства, електронике, аутоматског управљања, програмирања и п р и м е н е с а в р е м е н и х информационих технологија као и робoтике . Компетенције које ће стећи односе се на тестирање, дијагностику, отклањање кварова и управљање мехатронским системима, а они су свуда око нас ( управљање машинама, корачни мотори, бушилице, зуботехника, пејсмејкери, пројектори, апарати за ултра звук, клима уређаји, моторна возила, веш машине, системи.

 

4-5-2017_1-24-52_PM.jpg

Једна од заинтересованих фирми за ово занимање је Фалке.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

 

Штампа

Електротехничар енергетике

Електротехничар енергетике је образовни профил у оквиру кога се школују ученици четвртог степена стручне спреме потребни за рад у области електроенергетике. Спектар запошљавања са дипломом овог образовног профила је веома широк: пројектни бирои, електропривредна предузећа, индустријски производни објекти итд.

EE2      EE3

Ученици овог образовног профила оспособљавају се за обављање следећих послова:

  • Учешће у изради пројектне документације: електроенергетских постројења,ел. мрежа,електричних инсталација,електромоторних погона…,
  • конструкција и израда електричних машина: (ел. трансформатора,асинхроних машина, синхроних машина , ел. машина једносмерне струје , уређаја енергетске електронике…)
  • учешће у лабораторијским испитивањима,
  • рад на мерењу , контроли и испитивању исправности заштитних уређаја и система уземљења ,
  • монтажа ,одржавање и ремонт електричне опреме, електричних инсталација, осветљења,мрежа и постројења.

       EE1

       Техничка школа “Раде Металац “ поседује велики број савремено опремљених кабинета и лабораторија ,тако да ученици поред теоријских могу усвојити и квалитетна практична знања.

Штампа

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје (бела техника)

       У склопу овог занимања ученици се оспособљавају за откривање и отклањање кварова, монтажу и демонтажу електротермичких и расхладних уређаја (машина за прање веша, машина за прање суђа,електричних шпорета, микроталасних пећница, бојлера, термоакумулационих пећи,клима уређаја, расхладних комора, замрзивача, фрижидера,усисивача, миксера,фенова итд.).

3

Практична настава се обавља у школској радионици опремљеној потребним алатима и уређајима као и у сервисима беле технике у граду.

2


Ученици овог занимања имају запажене резултате на државним такмичењима.

1

Штампа

АУТОЕЛЕКТРИЧАР

Савремене технологије у аутомобилској индустрији довеле су до тога да је овај  образовни профил у знатно осавремењен.
Планови и програми су у потпуности прилагођенида ученике оспособе за сервисирање и одржавање  електричних и електронских уређаја и апарата у аутомобилама нових генерација.

Поред неопходних знања изелектротехнике савремени аутоелектричари морају имати и додатна знања изелектронике, рачунарске технике и информационих технологија као и аутоматике и механике мотора.
На савременим во
зилима  кварови се проналазе помоћу рачунара употребом уређаја за аутодијагностику и посебног софтвера. За отклањање кварова потребни су специјални алати и уређаји.

                    2
Настава се и
зводи  у савременим кабинетима и радионицама школе. Своја  теоретска знања и практичне вештине изшколе ученици усавршавају у реномираним аутоелектричарским радионицама, тако да су након школовања у потпуности оспособљени за самосталан рад.

Након завршетка школовања ученици ће стећи следеће стручне компетенције:

-Постављање електричне инсталације и мрежне опреме на возилима
-Проналажење и отклањање кварова на инсталацијама и мрежној опреми возила
-Одржавање, испитивање, поправљање и замена електричних и електронских уређаја на возилима
-Модификовање и надоградња електричних и електронских системе на возилима
онтролу квалитета извршених аутоелектричарских радова у складу са нормативима и другим прописима
-Планирање и организовање аутоелектричарских послова
-Вођење документације аутоелектричарских радова

Наставни план и програм- АУТОЕЛЕКТРИЧАР.

Штампа

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА

Један од најатрактивнијих образовних профила у средњим стручним школама. Карактерише га велики број разноврсних практичних знања и вештина које ученици стичу.

Неки од послова којима за које су ученици осбособљени након школовања су:
- Одржавање дигиталних и аналогних аудио и видео уређаја (камере, камкордере, ТВ пријемнике и мониторе, аудио и видео плејере и др.)
- Рад у радио и ТВ центрима и студијима (рад са камером, контрола светла, тонска режија итд.)
-Постављање и одржавање интерне, сателитске и кабловске телевизије и обављање послова провајдерских кућа за пружање различитих телекомуникационих услуга
-Примена савремених софтверских мултимедијалних алата у аудио и видео продукцији, маркетингу (оглашавање, рекламе) графичком и WЕБ дизајну, техничкој подршци за мултимедијалне презентације у електронским и штампаним медијима
- Обављање и послова у области видео надзора, електронске контроле и обезбеђења у индустрији, саобраћају, медицини

Gimp

Након завршетка школовања ученици имају проходност ка свим техничким факултетима.

Настава из свих предмета се остварује у савремено опремљеним мултимедијалним учионицама. У трећем и четвртом разреду из уже-стручних предмета одељење се дели у групе, чиме се подиже квалитет наставе. Вежбе из стручних предмета изводе се у посебном  делу за овај образовни профил, са савременим рачунарима и ТВ  студиом.

Неки од уже-стручних предмета су у оквиру којих се ученици оспособљавају за знања и вештине су:

-Информационо-комуникационе технологије
-Мултимедијални сервиси
-Примењена аудио и видео техника
-Производња мултимедијалног садржаја
-Софтверски мултимедијални алати
-Пројектовање и израда техничке документације

  

 

 

Електротехничар мултимедија-наставни план и програм

НОВИ наставни план (бр.4/2016): Општеобразовни предмети
                                                

 

НОВИ наставни план(бр.4/2016): Стручни предмети

 

 

Штампа

Електротехничар рачунара

Електротехничар рачунара је профил који образује техничаре за рад на хардверу и софтверу, тј. техничаре који се баве одржавањем електронике самог рачунара или реализацијом програма на рачунару. Живимо у време експанзије рачунара. Они налазе примену у свим областима људске делатности, па је стога ово занимање веома атрактивно.

R1

Могућности запошљавања су веома велике јер практично рачунари се користе свуда.Електротехничар рачунара оспособљава се за обављање следећих послова:

Рад са оперативним системом windows
Рад у програмском пакету MS office-а.
Рад са програмима за цртање електричних шема (AutoCAD,Protel)
Рад у програмима за симулацију рада електричних кола и система (Elektronic Worcbench).
Рад са програмским језицима (Pascal, C, C++,Visual C, C#)
Рад са базама података (SQL)
Монтажа рачунара , уочавање и отклањање проблема и кварова у рачунарском систему, инсталација оперативног система, апликативног софтвера и периферног урађаја,
Повезивање и подешавање локалне рачунарске мреже .

r2

 

Послови које електротехничар рачунара може обављати су:

у обради најразличитијих података,
у електроиндустрији,
у рачунским центрима,
у рачуноводству,
у вођењу различитих процеса у индустрији,
у свим областима научних истраживања,
у медицини,
у фирмама које се баве сервисом или продајом рачунара,
у трговини итд.

 

КВОТА ЗА УПИС ЈЕ 30 УЧЕНИКА

 

Списак предмета можете прочитати овде.

Неки од радова ученика овог смера су: АКВА КОМП, ПРОПЕЛЕР ЧАСОВНИК, ЛЕВИТИРАЈУЋИ ГЛОБУС.

Kontakt

 

globus