Штампа

Техничар мехатронике

У ченици ће кроз овај образовни профил стећи знања ивештине из машинства, електронике, аутоматског управљања, програмирања и п р и м е н е с а в р е м е н и х информационих технологија као и робoтике . Компетенције које ће стећи односе се на тестирање, дијагностику, отклањање кварова и управљање мехатронским системима, а они су свуда око нас ( управљање машинама, корачни мотори, бушилице, зуботехника, пејсмејкери, пројектори, апарати за ултра звук, клима уређаји, моторна возила, веш машине, системи.

 

4-5-2017_1-24-52_PM.jpg

Једна од заинтересованих фирми за ово занимање је Фалке.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

 

Штампа

Сервисер термичких и расхладних уређаја (бела техника)

       У склопу овог занимања ученици се оспособљавају за откривање и отклањање кварова, монтажу и демонтажу електротермичких и расхладних уређаја (машина за прање и сушење веша, машина за прање суђа,електричних шпорета, микроталасних пећница, аспиратора, усисивача, бојлера, топлотних пумпи, грејних тела (радијатори, кварцне пећи, термоакумулационе пећи), расхладних уређаја (фрижидери, замрзивачи, расхладне витрине), мали кућних апарата (миксери, фенови, пегле, блендери, сецкалице...)  итд. 

3

Практична настава се обавља у школској радионици опремљеној потребним алатима и уређајима као и у сервисима беле технике у граду.

2


Ученици овог занимања под ранијим називом Електромеханичар за термичке и расхлане уређаје имали су запажене резултате на државним такмичењима.

Планове наставе и учења можете да погледате овде.

1

Штампа

АУТОЕЛЕКТРИЧАР

Савремене технологије у аутомобилској индустрији довеле су до тога да је овај  образовни профил у знатно осавремењен.
Планови и програми су у потпуности прилагођенида ученике оспособе за сервисирање и одржавање  електричних и електронских уређаја и апарата у аутомобилама нових генерација.

Поред неопходних знања изелектротехнике савремени аутоелектричари морају имати и додатна знања изелектронике, рачунарске технике и информационих технологија као и аутоматике и механике мотора.
На савременим во
зилима  кварови се проналазе помоћу рачунара употребом уређаја за аутодијагностику и посебног софтвера. За отклањање кварова потребни су специјални алати и уређаји.

                    2
Настава се и
зводи  у савременим кабинетима и радионицама школе. Своја  теоретска знања и практичне вештине изшколе ученици усавршавају у реномираним аутоелектричарским радионицама, тако да су након школовања у потпуности оспособљени за самосталан рад.

Након завршетка школовања ученици ће стећи следеће стручне компетенције:

-Постављање електричне инсталације и мрежне опреме на возилима
-Проналажење и отклањање кварова на инсталацијама и мрежној опреми возила
-Одржавање, испитивање, поправљање и замена електричних и електронских уређаја на возилима
-Модификовање и надоградња електричних и електронских системе на возилима
онтролу квалитета извршених аутоелектричарских радова у складу са нормативима и другим прописима
-Планирање и организовање аутоелектричарских послова
-Вођење документације аутоелектричарских радова

Наставни план и програм- АУТОЕЛЕКТРИЧАР.

Штампа

ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА

Један од најатрактивнијих образовних профила у средњим стручним школама. Карактерише га велики број разноврсних практичних знања и вештина које ученици стичу.

Неки од послова којима за које су ученици осбособљени након школовања су:
- Одржавање дигиталних и аналогних аудио и видео уређаја (камере, камкордере, ТВ пријемнике и мониторе, аудио и видео плејере и др.)
- Рад у радио и ТВ центрима и студијима (рад са камером, контрола светла, тонска режија итд.)
-Постављање и одржавање интерне, сателитске и кабловске телевизије и обављање послова провајдерских кућа за пружање различитих телекомуникационих услуга
-Примена савремених софтверских мултимедијалних алата у аудио и видео продукцији, маркетингу (оглашавање, рекламе) графичком и WЕБ дизајну и програмирању,  техничкој подршци за мултимедијалне презентације у електронским и штампаним медијима
- Обављање и послова у области видео надзора, електронске контроле и обезбеђења у индустрији, саобраћају, медицини

Плано и програм наставе и учења можете погледати на следећем линку

 

Штампа

Електротехничар рачунара

Електротехничар рачунара је профил који образује техничаре за рад на хардверу и софтверу, тј. техничаре који се баве одржавањем електронике самог рачунара или реализацијом програма на рачунару. Живимо у време експанзије рачунара. Они налазе примену у свим областима људске делатности, па је стога ово занимање веома атрактивно.

R1

Могућности запошљавања су веома велике јер практично рачунари се користе свуда.Електротехничар рачунара оспособљава се за обављање следећих послова:

Рад са оперативним системом windows
Рад у програмском пакету MS office-а.
Рад са програмима за цртање електричних шема (AutoCAD,Protel)
Рад у програмима за симулацију рада електричних кола и система (Elektronic Worcbench).
Рад са програмским језицима (Pascal, C, C++,Visual C, C#)
Рад са базама података (SQL)
Монтажа рачунара , уочавање и отклањање проблема и кварова у рачунарском систему, инсталација оперативног система, апликативног софтвера и периферног урађаја,
Повезивање и подешавање локалне рачунарске мреже .

r2

 

Послови које електротехничар рачунара може обављати су:

у обради најразличитијих података,
у електроиндустрији,
у рачунским центрима,
у рачуноводству,
у вођењу различитих процеса у индустрији,
у свим областима научних истраживања,
у медицини,
у фирмама које се баве сервисом или продајом рачунара,
у трговини итд.

 

КВОТА ЗА УПИС ЈЕ 28 УЧЕНИКА

 

Списак предмета можете прочитати овде.

Неки од радова ученика овог смера су: АКВА КОМП, ПРОПЕЛЕР ЧАСОВНИК, ЛЕВИТИРАЈУЋИ ГЛОБУС.

 

Kontakt

globus

 

Штампа

Техничар информационих технологија

        Техничар информационих технологија -, је образовни профил усмерен ка оспособљавању ученика за израду софтверских апликација, креирању и развијању база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавању и провери сигурности информационих система.

По завршетку школовања ученик ће стећи радне компетенције:

постављање и одржавање оперативног система рачунара
- креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за Интернет сервисе
- израда десктоп апликација
- израда статичких и динамичких веб презентација и веб и мобилних апликација и њихово имплементирање
- креирање, моделовање и развијање базе података
- одржавање и провера сигураности информационих система

- израда мобилних апликација

Тaкође, ученици ће имaти одличну основу и предзнaње уколико се одлуче зa нaстaвaк школовaњa у прaвцу Информaционих Технологијa.

Ученици ће по зaвршеном школовaњу имaти могућност зaпослење у великом броју фирми које се бaве изрaдом софтверa, кaо и у бaнкaмa чије се пословaње зaснивa нa бaзaмa подaтaкa. Нaрaвно, информaциони системи су нешто без чегa се дaнaс не може, тaко дa је њиховa зaштитa и одржaвaње од великог знaчaјa.

Свaкa фирмa, којa у свом рaду користи рaчунaре ће бити место где можете зaтрaжити посaо.

Списак предмета можете пронаћи овде

 

Број ученика у одељењује 28.