Штампа

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА

Један од најатрактивнијих образовних профила у средњим стручним школама. Карактерише га велики број разноврсних практичних знања и вештина које ученици стичу.

Неки од послова којима за које су ученици осбособљени након школовања су:
- Одржавање дигиталних и аналогних аудио и видео уређаја (камере, камкордере, ТВ пријемнике и мониторе, аудио и видео плејере и др.)
- Рад у радио и ТВ центрима и студијима (рад са камером, контрола светла, тонска режија итд.)
-Постављање и одржавање интерне, сателитске и кабловске телевизије и обављање послова провајдерских кућа за пружање различитих телекомуникационих услуга
-Примена савремених софтверских мултимедијалних алата у аудио и видео продукцији, маркетингу (оглашавање, рекламе) графичком и WЕБ дизајну, техничкој подршци за мултимедијалне презентације у електронским и штампаним медијима
- Обављање и послова у области видео надзора, електронске контроле и обезбеђења у индустрији, саобраћају, медицини

Gimp

Након завршетка школовања ученици имају проходност ка свим техничким факултетима.

Настава из свих предмета се остварује у савремено опремљеним мултимедијалним учионицама. У трећем и четвртом разреду из уже-стручних предмета одељење се дели у групе, чиме се подиже квалитет наставе. Вежбе из стручних предмета изводе се у посебном  делу за овај образовни профил, са савременим рачунарима и ТВ  студиом.

Неки од уже-стручних предмета су у оквиру којих се ученици оспособљавају за знања и вештине су:

-Информационо-комуникационе технологије
-Мултимедијални сервиси
-Примењена аудио и видео техника
-Производња мултимедијалног садржаја
-Софтверски мултимедијални алати
-Пројектовање и израда техничке документације


НОВИ наставни план (бр.4/2016): Општеобразовни предмети
                                                

 

НОВИ наставни план(бр.4/2016): Стручни предмети