Штампа

Возач моторних возила

Управља разним моторним возилима, камионима, аутобусима, специјалним возилима. Превози робу и путнике, отклања једноставне кварове на возилу, води потребну документацију о превозу терета, надзире утовар, истовар и заштиту терета током превоза.
Познаје правила у вези безбедности и регулисања саобраћаја, транспортна права, саобраћајну психологију, основе путева, улица и паркиралишта. Путем практичног тренинга, обучавања и трогодишњег школовања стиче дозволе Б и Ц категорије за моторна возила и возила за превоз терета. Рад обавља претежно седећи у возилу.

Може да ради у малим или великим фирмама за превоз путника и робе, у медицинским установама, комуналним службама, у такси удружењима. 

Планове наставе и учења можете да погледате овде.

kamaz