Штампа

Техничар за индустријску роботику

Након завршетка школовања техничари овог занимања биће оспособљени за рад на рачунару и индустријским роботима као и да програмирају CNC машине. Роботика је мултидисциплинарна научна област која обједињује познавање електронских система, мехатронских системаи вештачке интелигенције. Примена робота уа реалном окружењу омогућава аутоматизацију производње ради повећања квалитета производа, краћег времена и мањих трошкова производње. Роботи замењују људе на опсаним радним местима. 

Oвај образовни профил омогућава ученицима да у потпуности: упознају функционалну структуру робота и међусобну повезаност елемената структуре у целину, упознају пренос кретања и оптерећења механизама робота током послуживања производних система, савладају управљање роботима током рада, стичу основна знања о програмирању рада робота за одређене технолошке процесе. Ученици кроз вежбе науче  да програмирају најједноставнијег робота, да раде са додатним конпонентама (сензорима, камерама…) и, што је најважније, упознају се са могућностима укључивања таквих робота у аутоматизовану производну линију, тј. обучени су да опслужују ЦНЦ машине.

Након завршетка школовања ученици могу да наставе даље школовање:

 • ФАКУЛТЕТ - машински, електротехнички, информатички, економски, менаџмент, војне и полицијске академије...
 • ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Списак предмета можете погледати на линку СПИСАК ПРЕДМЕТА

TRobotike Robot

 

 

 

 

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Serbian -> English...
    
  • Create a new word list...
 • Copy