Штампа

Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

Задужен је за све компјутере којима се контролише и управља обрадом разних материјала укључујући првенствено метал. Машине на којима ради познатије су као ЦНЦ машине. На њима израђује моделе које обрађује преко посебних програма. Мора бити креативан и имати добро познавање рада на рачунару. Послови пројектовање, конструкција, припрема и вођење производње алата и машина, као и контрола руковање и одржавање алата и машина. Могу да раде у одељењима конструкције алата и машина и контроли руковаања и одржавања алатних машина у производним погонима. Све прорачуне, скицирање и симулирање рада машина користи се компјутер са одговарајућим програмским пакетима (AutoCAD, Autodesk Inventor, FeatureCAM, InventorCAM, MasterCAM, ArtCAM), користи нумерички управљане алатне машине којима управља компјутерским програмом (ради уношења програма у меморију машине са НУ управљањем). У току школовања ученици моделирају машинске делове помоћу најсавременијих програма (Autodesk Inventor). Након моделирања израђује се модел на CNC машини или се штампа помоћу 3D штампача. Осим програмаирања (генерисања G-кода) за рад CNC машине ученици уче и како да припреме фајлове (програме) за 3D штампу. Како изгледа штампа на нашем штампачу погледајте у видеу.

Након завршетка школовања ученици могу да наставе даље школовање:

  • ФАКУЛТЕТ - машински, електротехнички, информатички, економски, менаџмент, војне и полицијске академије...

  • ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Списак предмета можете погледати на линку СПИСАК ПРЕДМЕТА


CNC-machine
felixprinters felix 3-0 square printer-5 2-e1463058399691