Штампа

10 милиона динара школама за развој и рад ученичких задруга

Ученичкој задрузи Техничке школе ''Раде Металац'' одобрен је пројекат за унапређење рада преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Школа је конкурисала пројектом чији је циљ покретање и издавање часописа Ученичке задруге ''Задругар''.

Часописом ће поред осталог, ученици, родитељи , наставници и социјални партнери бити информисани о активностима Ученичке задруге и школе.

За реализацију пројекта школа је од Министарства добила 150000 динара а уложиће и своја средства.

Више о томе можете прочитати на следећем линку.