Штампа

Огледни час

У оквиру плана рада тима за међупредметне компетенције 17. септембра 2019. године професор српског језика и књижевности, Виолета Митровић, у сарадњи са гинекологом Саветовалишта за младе Дечјег диспанзера лесковачког Дома здравља др Јасмином Здравковић, одржала је огледни час у одељењу III-1 на коме је приказанa компетенцијa Одговоран однос према здрављу. Тема часа је била живот и дело француског симболисте Шарла Бодлера.

1

2

Ученици су са пажњом слушали излагање лекара, усвојили битне информације о заштити свог здравља. Евалуација часа од стране ученика и присутних колега била је на задовољавајућем нивоу.

Штампа

Развој међупредметних компетенција

У петак, 11.01.2019. у оквиру рада тима за развој међупредметних компетенција, Марјановић Светлана, професорица историје је одржала час на коме је приказан развој скоро свих међупредметних компетенција. Тема часа су догађаји везани за Први Светски рат и Версајски споразум. На часу су ученици показали одлично знање из ове теме, одговарајући на питања професорице Светлане. Уз коришћење садржаја са интернета, приказали су неке од догађаја везане за ову тему. Снимили су видео записе и уз помоћ рачунара и пројектора приказали су своја истраживања везана за Први Светски рат. До краја часа, уз играње улога представника Енглеске, Француске и Немачке је одржана Версајска конференција и заједно са члановима комисије направљен је Версајски споразум. 

Припрема за час може се видети овде. По оцени десет колегиница које су присуствовале овом часу, развијају се скоро све међупредметне компетенције.

50330808 2438124166199122 5784389128787329024 n

У оквиру рада тима, у току јесени, 2018. у Техничкој школи одржане су три обуке за упознавање колектива са међупредметним компетенцијама. Обукама које су одржали Ангела Митић Младеновић, Данко Данковић и Игор Арсић, присуствовали су скоро сви професори Техничке школе.

Штампа

Превазилажење дигиталног јаза развојем ИКТ вештина младих људи у Србији

Наша школа је једна од 50 среедњих школа у Републици Србији која је изабрана да учествује у пројекту:,,Превазилажење дигиталног јаза развојем ИКТ вештина младих људи у Србији” (енг. Bridging the Digital Gap with Growing ICT Skills of Young People in Serbia).

Основна идеја пројекта је да се кроз едукацију средњошколских наставника и омогућавање приступа средњим школама материјалима и глобалном систему Cisco академија, обезбеди могућност за развој ИКТ вештина младих људи у Србији, што треба да доведе до лакшег превазилажења дигиталног јаза и допринесе бољем запошљавању.