Штампа

Машинство и обрада метала

  

Р.бр. Презиме и име Контакт
1.  Анђелковић Зоран  кабинет 32а
2.  Гајић Александар  кабинет 32а
3.  Дугалић Милош  кабинет 32а
4.  Живковић Драган  кабинет 12а
5. Јовић Братислав помоћник директора
6.  Илић Саша  кабинет 46а
7.  Јовановић Илија  
8.  Миленковић Небојша  
9.  Нешић Зоран  координатор практичне наставе
10.  Поповић Бобан  кабинет 46а
11.  Ристић Ивица  кабинет 32а
12.  Ристић Слободан  кабинет 1а
13.  Стаменковић Славко  
14.  Станковић Миодраг  кабинет 1а
15.  Станковић Станиша  
16.  Станојевић Славољуб  
17.  Стојановић Игор  кабинет 46а
18.  Ђокић Марина  кабинет 12а
19.  Тонић Марко  кабинет 32а