Штампа

Фотографисање и осигурање ученика 2023/2024

14.09.2023.године

На основу одлуке Савета родитеља донешене дана 14.09.2023. године,

Позивамо све заинртересоване да поднесу понуде:

* за  фотографисање свих манифестација у школи и израду таблоа.

* за осигурање ученика.

Понуде доставити школи до петка 22.09.2023. године у 13:00 часова.

Отварање понуда биће 26.09.2023. у 12:00 часова.

Штампа

Фотографисање и осигурање ученика 2022/2023

13.09.2022.године

На основу одлуке Савета родитеља донешене дана 13.09.2022. године,

Позивамо све заинртересоване да поднесу понуде:

* за  фотографисање свих манифестација у школи и израду таблоа.

* за осигурање ученика.

Понуде доставити до петка 23.09.2022. године

Отварање понуда биће 28.09.2022. у 12:00 сати