Штампа

Фотографисање и осигурање ученика 2021/2022

На основу одлуке Савета родитеља донешене дана 14.09.2021. године.

Позивамо све заинртересоване да поднесу понуде:

* за  фотографисање свих манифестација у школи и израду таблоа.

* за осигурање ученика.

Понуде доставити до петка 24.09.2020. године

Отварање понуда биће 29.09.2021. у 12:00 сати

Штампа

Фотографисање и осигурање ученика 2020/2021

Позивамо све заинртересоване да поднесу понуде за  фотографисање ученика и свих манифестација у школи.

Позивамо све заинтересоване да поднесу пријаве за осигурање ученика.

Понуде доставити до петка 18.09.2020. до 12 сати

Штампа

Фотографисање 2019-20

На основу одлуке Савета родитеља позивамо заинтересване да доставе понуде за фотографисање ученика и свих манифестација у школи.

На основу одлуке Савета родитеља одржаног 26.12.2019. године отварање понуда биће 15.01.2020. године у 12:00.

Штампа

ЗАПИСНИЦИ СА САСТАНАКА САВЕТА РОДИТЕЉА

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 26.12.2019.г  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 12.09.2019.г  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 11.04.2019.г  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 07.03.2019.г  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 31.10.2018.г.  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 25.09.2018.г.  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 14.12.2017.г.  записник