Штампа

Фотографисање и осигурање ученика 2023/2024

14.09.2023.године

На основу одлуке Савета родитеља донешене дана 14.09.2023. године,

Позивамо све заинртересоване да поднесу понуде:

* за  фотографисање свих манифестација у школи и израду таблоа.

* за осигурање ученика.

Понуде доставити школи до петка 22.09.2023. године у 13:00 часова.

Отварање понуда биће 26.09.2023. у 12:00 часова.