Штампа

Фотографисање

На основу одлуке Савета родитеља позивамо заинтересване да доставе понуде за фотографисање ученика и свих манифестација у школи.

Штампа

ЗАПИСНИЦИ СА САСТАНАКА САВЕТА РОДИТЕЉА

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 12.09.2019.г  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 11.04.2019.г  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 07.03.2019.г  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 31.10.2018.г.  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 25.09.2018.г.  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 14.12.2017.г.  записник