Штампа

О Ученичкој задрузи

Ученичка задруга Техничке школе „Раде Металац“ из Лесковца основана је 1984. године. Основана је као заједница ученика, наставника и сарадника која из дана у дан стварује своју делатност на начин којим да оправдава своје постојање а нарочито у последњих пар година. У то време је основана по одредбама Закона и средњој школи а на бази постојања одговарајућих кадровских, просторних и материјалних услова за рад.
Била је заснована на одређеним радним погонима као што су: браварски, стругарски, аутомеханичарски и електротехнички у којима су израђивани предмети од употребне вредности, као и поправка и израда школског намештаја.

Правилником о ученичким задругама од 27.04.2018. године Ученичка задруга је пререгистрована као посебно правно лице код Агенције за привредне регистре. Повећан је број делатности којим се задруга бави и које су повезане са образовним профилима у школи. Том приликом су формиране секције ученичке задруге: ЕКОЛОШКА, ТЕХНИЧКА, БРАВАРСКА, НОВИНАРСКА.

Ученичка задруга тренутно има 162 задругара од тога 102 ученика 30 наставника и 10 социјалних партнера родитеља. Основна делатност ученичке задруге данас је набавка уџбеника, школског прибора, копирање у школској књижари, израда предмета на 3Д штампачу, израда школског намештаја, израда експоната за научне паркове и центре за стручно усавршавање. Ученике - вредне задругаре, ученичка задруга награђује на различите начине у виду куповине школског прибора, плаћањем исхране, превоза и екскурзија.

Ове школске године израђен је намештај за Електротехничку школу „Никола Тесла“ у Нишу ,за ОШ „Славко Златановић“ у Мирошевцу и ОШ „Бора Станковић“ у Вучју. Раде се експонати за Центре за стручно усавршавање у Лесковцу, Нишу, Књажевцу и Крушевцу.

Штампа

Сарадња Техничке школе „Раде Металац“ са основном школом и локалном самоуправом у циљу пружања подршке ученицима из осетљивих група

Од јануара 2020. године наша школа учествује у пројекту Заједно ка средњој школи (друга фаза), који спроводи Центар за образовне политике (ЦОП) уз подршку Дечје фондације Pestalozzi, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Циљ пројекта Заједно ка средњој школи је да се ученицима из осетљивих група пружи подршка да успешно
 
заврше основну школу, да наставе образовање у средњим школама и стекну диплому средње школе.

Прва фаза овог пројекта, у којој је учествовало 10 основних школа широм Србије, трајала је од 2017. до краја 2019. године. Друга фаза пројекта започела је 2020. године и поред првобитних 10 основних школа, укључује и 10 средњих школа и институције јединица локалних самоуправа, односно укључује укупно 20 основних и средњих школа са територија Алексинца, Бечеја, Бора, Жабља, Књажевца, Лесковца, Ниша, НовогСада, Сурдулице иЋуприје.

Средње школе ће у оквиру овог пројекта бити оснажене да пружају усмерену подршку ученицима из
 
осетљивих група, односно ученицима који су у ризику да не стекну диплому средње школе, примењиваће различите мере и активности и сарађиваће са ОШ „Бранко Радичевић“ из Брестовца и саинституцијама, организацијама и актерима на локалном нивоу. Укључивањем средњих школа и локалних самоуправа у другој фази пројекта обезбедиће се континуирана 
и усмерена подршка за ученике и на нивоу основног и нанивоу средњег образовања.

Пројекат Заједно ка средњој школи ће трајати до почетка 2023. године. Више информација о пројекту је доступно на интернет страници http://cep.edu.rs/dugorocniprojekti