Штампа

Секција "Математика и Геогебра" у школској 2014-2015

Секција Математика и Геогебра се ове школске године одржава петком од 13,15ч у кабинету 13а). Координатор секције је Ангела Митић Младеновић. 

Основни циљ рада ове секције је продубљивање и примена математичког и инфоратичког знања, као и њихово повезивање. На секцији се изучава програм Геогебра. 

Штампа

Секција: Математика и Геогебра

У школској 2013 - 2014 год. у нашој школи формирана је секција Математика и Геогебра. Ово су први продукти рада секције. Аплети су прављени у Геогебри, а овде представљени као анимација.

Одређивање тежишта троугла

Одређивање центра описане кружнице око троугла