Штампа

СЕКЦИЈА - ВЕБ ДИЗАЈН

Секција за ВЕБ дизајн почела је са радом 01.09.2013. године

Наставници који воде секцију: Данковић Данко и Арсић Игор

У школској 2014/15. години чланови секције уз помоћ ментора израдили су сајт Интернет новине који се налази на адреси http://www.novine.rademetalac.edu.rs.

Школске  2015/16. године чланови секције су помогли израду сајта  Друштва математичара Србије- подружнице за Јабланички округ који се налази на адреси http://www.dmsle.rademetalac.edu.rs

У школској 2016/17. години рад секције одвијаће се у кабинету 15А у терминима:
-четвртак од 13:15
-петак од 11:40

У школској 2017/18. години рад секције одвијаће се у кабинету 15А у терминима:

-среда од 12:30

-четвртак од 13:15