Штампа

О Ученичкој задрузи

Ученичка задруга Техничке школе „Раде Металац“ из Лесковца основана је 1984. године. Основана је као заједница ученика, наставника и сарадника која из дана у дан стварује своју делатност на начин којим да оправдава своје постојање а нарочито у последњих пар година. У то време је основана по одредбама Закона и средњој школи а на бази постојања одговарајућих кадровских, просторних и материјалних услова за рад.
Била је заснована на одређеним радним погонима као што су: браварски, стругарски, аутомеханичарски и електротехнички у којима су израђивани предмети од употребне вредности, као и поправка и израда школског намештаја.

Правилником о ученичким задругама од 27.04.2018. године Ученичка задруга је пререгистрована као посебно правно лице код Агенције за привредне регистре. Повећан је број делатности којим се задруга бави и које су повезане са образовним профилима у школи. Том приликом су формиране секције ученичке задруге: ЕКОЛОШКА, ТЕХНИЧКА, БРАВАРСКА, НОВИНАРСКА.

Ученичка задруга тренутно има 162 задругара од тога 102 ученика 30 наставника и 10 социјалних партнера родитеља. Основна делатност ученичке задруге данас је набавка уџбеника, школског прибора, копирање у школској књижари, израда предмета на 3Д штампачу, израда школског намештаја, израда експоната за научне паркове и центре за стручно усавршавање. Ученике - вредне задругаре, ученичка задруга награђује на различите начине у виду куповине школског прибора, плаћањем исхране, превоза и екскурзија.

Ове школске године израђен је намештај за Електротехничку школу „Никола Тесла“ у Нишу ,за ОШ „Славко Златановић“ у Мирошевцу и ОШ „Бора Станковић“ у Вучју. Раде се експонати за Центре за стручно усавршавање у Лесковцу, Нишу, Књажевцу и Крушевцу.