Штампа

Возач моторних возила (ВМВ)

Аутор Игор.

Завршни испит:

Практичан рад:

Регулисање саобраћаја (упутство за израду)
Безбедност саобраћаја (упутство за израду)
- Моторна возила

Испитна питања за усмену проверу знања:

- Регулисање саобраћаја
- Безбедност саобраћаја
- Моторна возила
- Пословање саобраћајних предузећа
- Превоз путника и робе
- Транспортно право и шпедиција