Штампа

10 милиона динара школама за развој и рад ученичких задруга

Ученичкој задрзи Техничке школе одобрен је пројекат за унапређење рада преко МПНТР.

Више о томе можете прочитати на следећем линку.