Штампа

Математика - други разред, наставник Ангела Митић Младеновић

Експоненцијалне једначине - задаци за вежбу

Експоненцијалне једначине 

Експоненцијална функција - Ангела Митић Младеновић, Наташа Стојановић, Данко Данковић,

База знања за средњу школу, предмет Математика, школска 2009-2010. година.

Сајт Креативне школе http://www.kreativnaskola.rs/ 

 

Овде можете видети задатке за трећи писмени задатак из 2011. године код проф. Ангеле ММ

Графичко решавање експоненцијалних једначина

Контролни задатак  из 2011- тригонометрија

Тригонометријске једначине