Штампа

Деветнаесто регионално такмичење Електротехничких школа Србије

У суботу 11. маја 2013.г. у Техничкој школи ''Раде Металац''  одржано je 19. регионално такмичење Електротехничких школа Србије. Такмичење jе одржано у четири категорије (ОЕТ1, ОЕТ2, Електроника и Енергетска електроника) са укупно 110 учесника из десет школа.

takmicenje 1

takmicenje 2

 

Штампа

Електротехничар информационих технологија

        Електротехничар информационих технологија - оглед, је образовни профил усмерен ка оспособљавању ученика за израду софтверских апликација, креирању и развијању база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавању и провери сигурности информационих система.

По завршетку школовања ученик ће стећи радне компетенције:

постављање и одржавање оперативног система рачунара
- креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за Интернет сервисе
- израда десктоп апликација
- израда статичких и динамичких веб презентација и веб и мобилних апликација и њихово имплементирање
- креирање, моделовање и развијање базе података
- одржавање и провера сигураности информационих система

- израда мобилних апликација

Тaкође, ученици ће имaти одличну основу и предзнaње уколико се одлуче зa нaстaвaк школовaњa у прaвцу Информaционих Технологијa.

Ученици ће по зaвршеном школовaњу имaти могућност зaпослење у великом броју фирми које се бaве изрaдом софтверa, кaо и у бaнкaмa чије се пословaње зaснивa нa бaзaмa подaтaкa. Нaрaвно, информaциони системи су нешто без чегa се дaнaс не може, тaко дa је њиховa зaштитa и одржaвaње од великог знaчaјa.

Свaкa фирмa, којa у свом рaду користи рaчунaре ће бити место где можете зaтрaжити посaо.

Списак предмета можете пронаћи овде

 

Број ученика у одељењује 30. 

Штампа

Презентација

Дана 25.04.2013.г. је у нашој школи одржана презентација семинара  ''Израда школског сајта''.
Три професора ( Илић Саша, Арсић Игор и Данковић Данко) који су 16 и 17. марта присуствовали овом  семинару у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу , презентовали су знања која су тамо стекли.

Predavaci

Након ове презентације  колегиницама и колегама су представили нови сајт школе на адреси  www.rademetalac.edu.rs/   као и њихове личне сајтове и блогове:

Илић Саша -    www.grafikale.rademetalac.edu.rs/ 
Арсић Игор
-www.arsa.byethost4.com/
Данковић Данко - https://dankovicdanko.wordpress.com