Штампа

XV републичко такмичење аутоелектричара

У суботу 18.05.2013. године у Београду у Техничкој школи ГСП -Београд, одржано је 15. Републичко такмичење ученика образовних прoфила Аутоелектричар и Електротехничар за електронику на возилима.

Од осамнаест школа које имају образовни профил Аутоелектричар такмичењу су присутвoвaли ученици из осам школа.

Наши ученици, под менторством професора Славише Марковића имали су запажене резултате.

2a        

 

Штампа

Деветнаесто регионално такмичење Електротехничких школа Србије

У суботу 11. маја 2013.г. у Техничкој школи ''Раде Металац''  одржано je 19. регионално такмичење Електротехничких школа Србије. Такмичење jе одржано у четири категорије (ОЕТ1, ОЕТ2, Електроника и Енергетска електроника) са укупно 110 учесника из десет школа.

takmicenje 1

takmicenje 2

 

Штампа

Техничар информационих технологија

        Техничар информационих технологија -, је образовни профил усмерен ка оспособљавању ученика за израду софтверских апликација, креирању и развијању база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавању и провери сигурности информационих система.

По завршетку школовања ученик ће стећи радне компетенције:

постављање и одржавање оперативног система рачунара
- креирање, одржавање, ажурирање садржаја и провера сигурности платформи за Интернет сервисе
- израда десктоп апликација
- израда статичких и динамичких веб презентација и веб и мобилних апликација и њихово имплементирање
- креирање, моделовање и развијање базе података
- одржавање и провера сигураности информационих система

- израда мобилних апликација

Тaкође, ученици ће имaти одличну основу и предзнaње уколико се одлуче зa нaстaвaк школовaњa у прaвцу Информaционих Технологијa.

Ученици ће по зaвршеном школовaњу имaти могућност зaпослење у великом броју фирми које се бaве изрaдом софтверa, кaо и у бaнкaмa чије се пословaње зaснивa нa бaзaмa подaтaкa. Нaрaвно, информaциони системи су нешто без чегa се дaнaс не може, тaко дa је њиховa зaштитa и одржaвaње од великог знaчaјa.

Свaкa фирмa, којa у свом рaду користи рaчунaре ће бити место где можете зaтрaжити посaо.

Списак предмета можете пронаћи овде

 

Број ученика у одељењује 28. 

Штампа

Презентација

Дана 25.04.2013.г. је у нашој школи одржана презентација семинара  ''Израда школског сајта''.
Три професора ( Илић Саша, Арсић Игор и Данковић Данко) који су 16 и 17. марта присуствовали овом  семинару у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу , презентовали су знања која су тамо стекли.

Predavaci

Након ове презентације  колегиницама и колегама су представили нови сајт школе на адреси  www.rademetalac.edu.rs/   као и њихове личне сајтове и блогове:

Илић Саша -    www.grafikale.rademetalac.edu.rs/ 
Арсић Игор
-www.arsa.byethost4.com/
Данковић Данко - https://dankovicdanko.wordpress.com