Штампа

Квартални извештаји

Извештај (образац 5) за период јануар-децембар 2023. године

Извештај (образац 5) за период јануар-септембар 2023. године

Извештај (образац 5) за период јануар-јун 2023. године

Извештај (образац 5) за период јануар-март 2023. године

Извештај (образац 5) за период јануар-децембар 2022. године

Извештај (образац 5) за период јануар-септембар 2022. године

Извештај (образац 5) за период јануар-јун 2022. године

Извештај (образац 5) за период јануар-март 2022. године

Извештај (образац 5) за период јануар-децембар 2021. године

Извештај (образац 5) за период јануар-септембар 2021. године

Извештај (образац 5) за период јануар-јун 2021. године

Извештај (образац 5) за период јануар-март 2021. године

Извештај (образац 5) за период јануар-децембар 2020. године

Извештај (образац 5) за период јануар-септембар 2020. године

Извештај (образац 5) за период јануар-јун 2020. године

Извештај (образац 5) за период јануар-март 2020. године

 

Штампа

ФИНАНСИЈСКИ ЛЛАН