Штампа

НОВИ НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Нове наставне планове и програме за средње стручне школе можете наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја