Штампа

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Електротехничар рачунара
Питања из изборног предмета:
-Математика
-Рачунари
-Електрична мерења и Мерења у електроници
-Електроника I и II
-Програмирање
-Основе аутоматског управљања
-Рачунарске мреже и комникације

 Теме за практичан рад:
-Рачунари
-Програмирање
-Основе аутоматског управљања
-Рачунарске мреже и комуникације

 

Електротехничар мултимедија
Питања из изборног предмета:
-Математика
-Основе аудиотехнике
-Основе видеотехнике
-Производња мултимедијалног садржаја
-Примењена аудио/видео техника
-Софтверски мултимедијални алати

 Теме за практичан рад:
-Освове судиотехнике
-Основе видеотехнике
-Производња мултимедијалног садржаја
-Примењена аудио/видео техника
-Софтверски мултимедијални алати

 

Електротехничар енергетике
Питања из изборног предмета:
-Математика
-Електрична мерења и Мерења у енергетици
-Електроника у енергетици
-Електричне инсталације и осветљење
-Електричне мреже
-Електрична постројења
-Електричне машине
-Основе аутоматског управљања

 

Теме за практичан рад:
-Електричне инсталације и осветљење
-Пројектовање електричних инсталација и осветљењ
-Електричне мреже
-Електрична постројења
-Електричне машине
-Основе аутоматског управљања
-Обновљиви извори енергије

 

Eлектромеханичар за
термичке и расхладне уређаје
Теме и питања за завршни испит