Штампа

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

Машински техничар за компјутерско конструисање
Питања из изборног предмета:
-Математика
-Mашински елементи
-Конструисање
-Испитивање машинских конструкција

Теме за матурски практичан рад:

-Конструисање
-Моделирање машинских елемената и конструкција

Техничар за компјутерско управљање
Питања из изборног предмета:


ПРОЈЕКТОВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ СИСТЕМА

Шаблони за израду практичног дела (професор Гајић Александар)

-Насловна страна матурског рада
-Питања из теоријског дела за матурски рад
-Начин оцењивања матурског рада (практични део)
-Слике алата за потребе матурског рада

Пројектовање технолошких система_питања - Милош Дугалић