Штампа

Техничар мехатронике

У ченици ће кроз овај образовни профил стећи знања ивештине из машинства, електронике, аутоматског управљања, програмирања и п р и м е н е с а в р е м е н и х информационих технологија као и робoтике . Компетенције које ће стећи односе се на тестирање, дијагностику, отклањање кварова и управљање мехатронским системима, а они су свуда око нас ( управљање машинама, корачни мотори, бушилице, зуботехника, пејсмејкери, пројектори, апарати за ултра звук, клима уређаји, моторна возила, веш машине, системи.

 

4-5-2017_1-24-52_PM.jpg

Једна од заинтересованих фирми за ово занимање је Фалке.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ