Штампа

Техничар друмског саобраћаја

Организује услуге превоза путника или терета у градском, приградском, међуградском и међународном саобраћају. Израђује ред вожње, израчунава цене путничког и теретног превоза, води евиденцију и документацију за отпремничко-шпедитерске послове.

Води бригу о исправности и економичности возног парка, врши техничке прегледе, регистрацију и осигурање возила. Води рачуна о безбедности возила, путника и терета, прикупља и анализира податке о саобраћајним  прекршајима, незгодама и застојима. Путем практичног тренинга, обучавања и четворогодишњег школовања стиче дозволу Б категорије.

Послове може да обавља у затвореном простору: у канцеларијама, у радионицама за техничке прегледе, у складиштима, а повремено и на отвореном простору. Може да ради у саобраћајним предузећима, комуналним установама, предузећима за технички преглед возила, у полицији итд.

Планове наставе и учења может епогледати овде.

asphalt-auto-automobile-136872 car-gear-shift-gears-7599