Штампа

Машински техничар моторних возила

Проучава функционално стање моторних возила. Обучен је за технички преглед разних врста мотора, прати актуелне потребе муштерија за одређеним деловима и прикупља нова знања о моторним возилима у складу са новинама на данашњем тржишту. Врши сервис возила и обучен је за њихов ремонт и одржавање.

Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за:

  • Дијагностику исправности мотора и моторних возила
  • Оперативно вођење поправке и сервисирања возила у сервису, као и технолошког поступка поправке
  • Оперативно вођење техничког прегледа
  • Праћење експлоатационо техничких карактеристика возила
  • Оперативно праћење ремонта моторних возила
  • Праћење потреба за резервним деловима
  • Оперативно праћење производње и одржавања моторних возила

У практичном делу који се изводи специјализованој радионици, ученици ће моћи да раде и обучавају се на најсевременијем уређају за аутодијагностику на моторним возилима. У току школовања, ученицима се као обавезан део наставе омогућава обука за возача Б категорије. Ово занимање даје проходност на многе факултете. Наставни план и програм и списак предмета можете погледати ОВДЕ.

mercedes car-engine-231213 640