Штампа

Фотографисање и осигурање ученика

Позивамо све заинртересоване да поднесу понуде за  фотографисање ученика и свих манифестација у школи.

Позивамо све заинтересоване да поднесу пријаве за осигурање ученика.

Понуде доставити до петка 18.09.2020. до 12 сати

Штампа

ЗАПИСНИЦИ СА САСТАНАКА САВЕТА РОДИТЕЉА

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 15.01.2021.г  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 09.09.2020.г  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 26.12.2019.г  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 12.09.2019.г  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 11.04.2019.г  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 07.03.2019.г  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 31.10.2018.г.  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 25.09.2018.г.  записник

САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА 14.12.2017.г.  записник