Штампа

Фотографисање и осигурање ученика 2020/2021

Позивамо све заинртересоване да поднесу понуде за  фотографисање ученика и свих манифестација у школи.

Позивамо све заинтересоване да поднесу пријаве за осигурање ученика.

Понуде доставити до петка 18.09.2020. до 12 сати